Position Driver Car Best Lap Total Time
1 LP12 Lotus Exos 125 2:02.309 10:20.438
2 Srv Lotus Exos 125 2:02.138 10:23.677
3 Panic Lotus Exos 125 2:02.364 10:25.077
4 David Montironi Lotus Exos 125 2:01.568 10:35.828
5 Clarence Lotus Exos 125 2:04.791 10:40.503
6 WARDEN Lotus Exos 125 2:05.178 10:51.001
7 karol zawikofski Lotus Exos 125 2:13.227 11:28.939
8 Mustafa Lotus Exos 125 2:04.550 8:49.825
9 Kenny Dugernier Lotus Exos 125 2:06.823 10:39.371
10 michelhelas Lotus Exos 125 2:04.861 9:43.438
11 Yevhenii Panenko Lotus Exos 125 2:01.633 10:41.488
12 eros femminelli Lotus Exos 125 2:06.685 10:43.570
13 fotis0684 Lotus Exos 125 2:20.861 2:20.821
14 Adrian Sanchez Lotus Exos 125 8:11.950 10:17.754
15 nightyflayer.ESP. Lotus Exos 125 3:42.567 10:35.065
16 yaxa Lotus Exos 125 5:20.955 10:38.303
17 ChrisCauseILikeIt Lotus Exos 125 6:58.164 11:04.131