Driver Total Laps Lap Time
Danilo Santoro 4 2:17.188
Horus 5 2:18.456
SORENTO 8 2:29.267
✪ Totti 1 2:29.815
erik bozza 1 2:30.926
Julien ESCUDIE 3 2:33.386
Matheus Resende 2 2:39.094
Player 6 2:40.945
Cecco 1 2:42.723
SideW|TheAlko 1 2:46.396
SideW|EYAD 1 2:55.340
tngs. (-: 1 3:22.946
Willian 1 4:10.939