Driver Total Laps Lap Time
Mordavos 3 2:17.095
sergio 12 2:19.342
imartinmontero5 2 2:21.499
boyghell 3 2:24.774
Proxix 9 2:30.092
Zygimantas Buozius 1 2:51.132