Driver Total Laps Lap Time
Krzysztof Nycz 7 2:08.915
Caks Power 5 2:09.055
CarmanV8 9 2:12.113
PatoAzarado CSGOnecro.com 5 2:26.309
gigimaximo 2 2:37.145