Driver Total Laps Lap Time
Orlando TELHEIRO 3 2:05.097
Luis de Gomes 1 2:19.113